KATEGORI


STIFTELSEN NYTT OSEBERGSKIP


RSS RSS Nyhetsfeed 


FACEBOOK
BILDEDAGBOK
EMNEORD
SISTE INNLEGG

ARKIV

KATEGORIER


Tag Archives: osebergskipet

01.09.08 07:00

Kongelig Interesse

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

Begivenheter  kommentarer (0)

../blog/php/kongelig.jpg

KONGELIG INTERESSE


Høsten 2008: Vårt kongepar besøkte Marintek i Trondheim i forbindelse med den irske statsministerens norgesbesøk og ble i den anledning også presentert for Stiftelsen Nytt Osebergskips testmodell. De kongelige ga uttrykk for meget stor interesse og ytret ønske om en invitasjon når skipet etter planen er klar til å sjøsettes i 2011.


     

 01.07.08 07:00

Osebergskipet langt mere sjødyktig enn antatt

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

Nyheter  kommentarer (0)

../blog/php/010a_thumb.jpg

OSEBERGSKIPET LANGT MERE SJØDYKTIG ENN ANTATT


2008: Testing av en modell av Osebergskipet, basert på datascanning og nye rekonstruksjonstegninger avslører at det opprinnelige skipet har hatt langt bedre sjøegenskaper enn hittil antatt.

Testene ble gjennomført ved NTNUs skipsmodelltank i Trondheim i løpet av en uke i mai. Testresultatene ble samtidig sammenlignet med tilsvarende resultater fra tidligere rekonstruksjoner. 

Tidligere kopier av Osebergskipet har fått problemer i form av sjø over ripa ved oppnådd 10 knops fart, 10 graders krengning og 8 graders avdriftsvinkel. Dette i motsetning til den nye modellen, som uten problemer klarte 14 knops fart under de samme forutsetningene.

"Skipet satte seg bedre i sjøen, var mer logjerrig og hadde litt mer motstand i sjøen sammenlignet med tidligere modeller. Alt dette er positivt i forhold til sjødyktighet," sier daglig leder for Stiftelsen Nytt Osebergskips rekonstruksjonsprosjekt, båtbygger Geir Røvik.

LES HELE ARTIKKELEN


     

 18.10.07 18:30

Tønsbergs beste byggetomt

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

Generelt  kommentarer (0)

../blog/php/008a_thumb.jpg

TØNSBERGS BESTE BYGGETOMT


2007: Et enstemmig Tønsberg bystyre vedtok å stille tomten i sjøkanten ved det nye Quality Hotel/Kulturhuset til disposisjon for bygging av kopien av Osebergskipet. 

"Helt fantastisk, dette er byens beste tomt med sikte på å skape oppmerksomhet og interesse for prosjektet vårt," uttaler Gisle Bjørnstad, daværende formann i Stiftelsen Nytt Osebergskip.

Byggetomt: Kopien av Osebergskipet skal bygges i sjøkanten foran Tønsbergs nye kulturhushotell. (Trykk på bildene for å se større tegninger)


     

 18.10.07 18:25

Osebergskipet er feil sammensatt

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

Nyheter  kommentarer (0)

../blog/php/007a_thumb.jpg

OSEBERGSKIPET ER FEIL SAMMENSATT


2007: Samarbeidspartnerne Vikingskipshuset/Kulturhistorisk Museum, Vikingeskibsmuseet i Roskilde og Stiftelsen Nytt Osebergskip arrangerte i påsken et seminar for å diskutere funnene fra datascaning og visuell oppmåling, samt nye tegninger og modellbygging. Nærmere 30 eksperter på tradisjonsbåtbygging, vikingtid og arkeologi fra Norge, Sverige og Danmark deltok på seminaret.

Rapporten fra seminaret er skrevet av arkeologene Knut Paasche (representant for Vikingskipsmuseet), samt Vibeke Bischof (Vikingeskibsmuseet i Roskilde) og båtbygger Geir Røvik (Stiftelsen Nytt Osebergskip). Konklusjonen sannsynliggjør at det ble gjort flere feil da originalen ble sammensatt. Disse feilene er store nok til at de kan ha betydelig innvirkning på skipets sjøegenskaper.


     

 18.10.06 18:14

Nye tegninger og modellbygging

- PUBLISERT AV Stiftelsen nytt Osebergskip 

Nyheter  kommentarer (5)

../blog/php/005a_thumb.jpg

NYE TEGNINGER OG MODELLBYGGING


2006: Basert på resultatene av datascanningen i 2005 ble det utarbeidet nye konstruksjonstegninger for Osebergskipet. Disse dannet så grunnlaget for bygging av en pappmodell i skala 1 : 10. Arbeidet ble muliggjort gjennom en bevilgning på én million kroner fra Kunnskapsdepartementet, gitt til Vikingeskipshuset/ Kulturhistorisk Museum og Stiftelsen Nytt Osebergskip i fellesskap.

Møysommelig arbeid: Modellen av Osebergskipet ble bygget opp "planke for planke" i en strengt dokumentert prosess.