STIFTELSEN NYTT

OSEBERGSKIP

Gode grunner: En kopi av Osebergskipet vil stimulere historienteressen og samtidig fungere som sikkerhetskopi for originalen.

Stiftelsen Nytt Osebergskip er offentlig registrert, etablert med formål å bygge en fullskala kopi av Osebergskipet i Tønsberg. Skipet vil i sommerhalvåret brukes til forskning, undervisnming og formidling, mens det i vinterhalvåret etter planen vil inngå i et forsknings- og formidlingssenter med vikingtid generelt og Osebergfunnet spesielt som hovedtema.

Styret i Stiftelsen:
Einar Chr. Erlingsen (leder) tlf: 934 01974
Knut Børge Knutsen, tlf: 922 99700
Geir Røvik, tlf: 950 62366
Arne Solhaug, tlf: 918 50459
Christina Blomén, tlf: 906 06268
SIgmund Opthun, tlf: 926 98905
Jan Tønnessen, tlf: 915 89233
Bernt Hjalmar Christensen

De seks første medlemmene utgjør styrets arbeidsgruppe.

Stiftelsen Nytt Osebergskip har som mål å bygge en fullskalakopi av Osebergskipet, basert på ny forskning og nye rekonstruksjonstegninger. Byggingen skal skje ved opprinnelig materialvalg og byggemetoder så langt dette er praktisk mulig. Byggeprosessen skal dokumenteres vitenskapelig, og det ferdige skipet skal være av en slik kvalitet at det kan fungere som sikkerhetskopi for originalen. Utviklingen på byggestedet i Tønsberg skal løpende formidles til skoleverk og publikum i inn- og utland.


Download/Last ned

Kopi: Tønsberg har allerede en kopi av et halvt Osebergskip. Nå er tiden inne for at byen for et helt skip tilbake!

STIFTELSENS MÅL


Stiftelsen Nytt Osebergskip har som mål å bygge en fullskalakopi av Osebergskipet, basert på ny forskning og nye rekonstruksjonstegninger. Byggingen skal skje ved opprinnelig materialvalg og byggemetoder så langt dette er praktisk mulig. Byggeprosessen skal dokumenteres vitenskapelig, og det ferdige skipet skal være av en slik kvalitet at det kan fungere som sikkerhetskopi for originalen. Utviklingen på byggestedet i Tønsberg skal løpende formidles til skoleverk og publikum i inn- og utland.


10 GODE GRUNNER


Vikingskipshuset i Oslo/Kulturhistorisk Museum oppgir ti gode grunner for å bygge en kopi av Osebergskipet:

1: Lære mer om vikingskip gjennom praktiske forsøk.

2: God formidling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

3: En kopi kan berøres og gi nærhet til historien.

4: Norge trenger en kopi, et Osebergskip på sjøen.

5: Vil bidra til ny forskning omkring vikingskip generelt og Osebergskipet spesielt.

6: Kompletterer kopisamlingen av verdens best bevarte fartøyer fra vikingtid.

7: Eksperimentering med rigg og seil vil gi ny kunnskap om vikingtidens seilas.

8: Stort potensiale som forskningsobjekt både under bygging og bruk.

9: Et flaggskip som vil fremheve viktigheten av ny forskning og øke historienteressen.

10: Sikkerhetskopi for originalen.


VÅRE PARTNERE


Stiftelsen Nytt Osebergskip samarbeider nært med følgende institusjoner:

• Universitetet i Oslo/Kulturhistorisk Museum/Vikingskipshuset

• Vikingeskibsmuseet i Roskilde, Danmark

• NTNU, Trondheim

• Vestfold fylkeskomm