OSEBERGSKIPETTil bunns: Det gikk 20 sekunder fra Ragnar Thorseths Osebergkopi "Dronningen"begynte å ta inn vann til det meget erfarne mannskapet fant seg selv i sjøen.

EN ELENDIG SEILER?

 

Tidligere kopier av Osebergskipet har hatt dårlige seilingsegenskaper. Ragnar Thorseths kopi"Dronningen" seilte seg f.eks. til bunns i frisk bris under jomfruturen. Den ble hevet igjen, men havarerte senere for godt i Middelhavet.

Våre undersøkelser i samarbeid med Vikingskipshuset på Bygdø og Vikingeskibsmuseet i Roskilde har langt på vei bekreftet vår teori om at det ble gjort en rekke feil da det originale skipet ble rekonstruert i årene etter funnet ble gjort i 1904. Resultatene er etterprøvet gjennom testing i Skipsmodelltanken i Trondheim i regi av NTNU/MARINTEK

VERDENS BESTE VIKINGSKIPSBYGGER


Vi får bistand fra verdens ledende ekspertise på bygging av vikingskip. Vikingeskibsmuseet i Roskilde har allerede erfaring fra bygging av fem vikingskipskopier, og vil delta i byggingen av nytt Osebergskip sammen med flere av Norges fremste tradisjonsbåtbyggere.